Słownik angielsko-polski slangu lotniczego. (E-book PDF)

Słownik angielsko-polski slangu lotniczego. (E-book PDF)
Autor Przemysław Chorążykiewicz
Stron 64
Format A5
Oprawa Edycja elektroniczna - E-book PDF
Rok wydania 2012
ISBN 9788362055289
Dostępność produkt dostępny
Cena 39,90 zł

Wydawnictwo KASTOR wydało pracę Przemysława Chorążykiewicza pod tytułem Słownik angielsko-polski slangu lotniczego.

Publikacja licząca ok. 1600 haseł powstała jako rozszerzenie pracy dyplomowej autora obronionej w 2002 w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Hasła znajdujące się w słowniku pochodzą z takich źródeł jak: angielskojęzyczne i polskojęzyczne książki i czasopisma o tematyce lotniczej i wojskowej, drukowane i internetowe słowniki slangu lotniczego i wojskowego oraz dane pozyskane ze źródeł osobowych (dzięki korespondencji internetowej). Praca zawiera kompletny wykaz ww. źródeł, rozważania na temat definicji slangu oraz wykaz użytych skrótów.

Slang to ekspresywny styl języka zawierający słowa nieformalne, używany zwłaszcza w języku mówionym dla wyrażenia informacji psychologicznej (np. humoru, swojskości, prostolinijności lub skrytości) albo informacji socjologicznej (głównie wykazania poczucia przynależności do jakiejś grupy lub buntu przeciw obowiązującym zasadom). Slangiem lotniczym posługują się osoby zajmujące się lotnictwem zawodowo (głównie piloci, inny personel latający, obsługa naziemna, inżynierowie lotniczy) lub sportowo i amatorsko (zwłaszcza spadochroniarze, modelarze i kolekcjonerzy). Slangu używa się zazwyczaj w sytuacjach nieformalnych, niewymagających oficjalnego języka stosowanego np. w odprawach przed lotami, relacjach z lotów bojowych i walk powietrznych, raportach z katastrof lotniczych, literaturze technicznej i prospektach reklamowych lub w dialogach pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego a pilotami.

Dostawa na adres e-mail po złożeniu zamówienia, opłaceniu otrzymanego zwrotnie rachunku i poinformowaniu o dokonanej wpłacie.
Uwaga: zakupione pliki przesyłamy zabezpieczone indywidualnym hasłem.

Słownik angielsko-polski slangu lotniczego. (E-book PDF)

Słownik angielsko-polski slangu lotniczego. (E-book PDF)

Cena 39,90 zł