Co nowego w Wydawnictwie KASTOR?

 

Marek Woliński

Indeks nazwisk do pracy
Ewarysta Andrzeja Kuropatnickiego 
Wiadomość o klejnocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiej i Wielkim Księstwie Litewskim
 
(E-book PDF)

 Praca zawiera informacje o szlachcie inflanckiej przebywającej na tym terenie okresowo, którą późniejsi autorzy pomijają, oraz o szlachcie wylegitymowanej ze szlachectwa w 1782 roku w Królestwie Galicji i Lodomerii wraz z nieznanymi późniejszym heraldykom przydomkami. Głównym powodem, dla którego powstał ten Indeks, było występowanie w pracy źródłowej wielu nazwisk o błędnej lub nieprawidłowej (odmiennej) pisowni. Możemy tu trafić na kilkaset takich błędnych zapisów. Indeks umożliwia szybkie odszukanie informacji w materiale źródłowym, w całości dostępnym w Internecie.

Praca dostępna jako  e-book PDF.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O E-BOOKU