Co nowego w Wydawnictwie KASTOR?

 

Marek Woliński

Indeks nazwisk do pracy
Stanisława Dziadulewicza 

Herbarz rodzin tatarskich w Polsce 
(E-book PDF)

Praca Stanisława Dziadulewicza Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, wydana w Wilnie w roku 1929, porządkuje wiedzę na temat wskazany w tytule. Stanowi uzupełnienie dotychczas wydanych herbarzy oraz prostuje nieprawdziwe wiadomości w nich zawarte. W pracy pojawiają się liczne oboczności nazwisk, których brakuje przy opisach w hasłach głównych. Podobnie dzieje się z przydomkami, których część pojawia się w tekście, a brak ich w opisie danej rodziny. Indeksowana praca dotyczy szlachty tatarskiej zamieszkałej na Litwie i Podlasiu.

Praca dostępna jako  e-book PDF.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O E-BOOKU