Indeks 02. Poddani dóbr królewskich. Indeks do „Lustracji woj. krakowskiego 1789 r.” (E-book PDF)

Indeks 02. Poddani dóbr królewskich. Indeks do „Lustracji woj. krakowskiego 1789 r.” (E-book PDF)
Autor Marek Woliński
Stron 42
Format A5
Oprawa Edycja elektroniczna - E-book PDF
Rok wydania 2011
ISBN 9788362055081
Dostępność produkt dostępny
Cena 39,90 zł

"Indeks poddanych" Marka Wolińskiego zawiera skorowidz osobowy do (niezindeksowanych dotąd) wykazów poddanych dóbr królewskich, zamieszczonych w ważnej dla badań historyczno-genealogicznych, trzytomowej pracy pt.:

  • Lustracja województwa krakowskiego 1789, cz. 1, powiat krakowski, proszowicki i księski. Wyd. A. Falniowska-Gradowska i I. Rychlikowa, PAN Oddział w Krakowie, Materiały Komisji Nauk Historycznych nr 4, Wrocław - Warszawa - Kraków 1962.
  • Lustracja województwa krakowskiego 1789, cz. 2, powiat lelowski oraz starostwo kłobuckie i brzeźnickie. Wyd. A. Falniowska-Gradowska i I. Rychlikowa, PAN Oddział w Krakowie, Materiały Komisji Nauk Historycznych nr 7, Wrocław - Warszawa - Kraków 1963.
  • Lustracja województwa krakowskiego 1789, indeksy do części 1 i 2, Wrocław - Warszawa - Kraków 1963.

Indeks poddanych zawiera 2 868 nazwisk ze wskazaniem stronic, na których dane nazwisko występuje, umożliwiając szybkie odszukanie informacji w materiale źródłowym.
Prezentowany indeks osobowy pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk chłopskich, mieszczańskich oraz szlacheckich, zwłaszcza zubożałej szlachty zagrodowej.
Oto co autor pisze o swoim Indeksie poddanych: "Lustracja województwa krakowskiego wydawana była w trzech częściach. Zamieszczono tam indeks nazwisk, lecz pominięto wykazy poddanych z dóbr królewskich. Mój indeks obejmuje właśnie nazwiska pominięte w indeksie książkowym. We wstępie do indeksu podano: 'Indeks obejmuje osoby wymienione we wstępie, w tekście źródłowym, w przypisach i w wykazie dokumentów. Ze względu oszczędności miejsca postanowiono nie zamieszczać w indeksie kilku tysięcy nazwisk chłopskich i mieszczańskich, występujących w źródle w zwartych, tabelarycznie zestawionych inwentarzach oraz spisach dymów ludności'. Wydawca pominął właśnie to, co ja objąłem swoim indeksem."

Dostawa na adres e-mail po złożeniu zamówienia, opłaceniu otrzymanego zwrotnie rachunku i poinformowaniu o dokonanej wpłacie.
Uwaga: zakupione pliki przesyłamy zabezpieczone indywidualnym hasłem.

Indeks 02. Poddani dóbr królewskich. Indeks do „Lustracji woj. krakowskiego 1789 r.” (E-book PDF)

Indeks 02. Poddani dóbr królewskich. Indeks do „Lustracji woj. krakowskiego 1789 r.” (E-book PDF)

Cena 39,90 zł