Indeks 01. Indeks nazwisk i przydomków do „Źródeł dziejowych” i innych prac genealogicznych (wyd. papierowe)

Indeks 01. Indeks nazwisk i przydomków do „Źródeł dziejowych” i innych prac genealogicznych (wyd. papierowe)
Autor Marek Woliński
Stron 224
Format A5
Oprawa miękka klejona
Rok wydania 2011
ISBN 9788362055043
Dostępność produkt dostępny
Cena 69,90 zł

INDEKS zawiera scalone skorowidze osobowe do trzech dzieł ważnych dla badań historyczno-genealogicznych. Są to:

  • Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego);
  • Dzieje Lubelszczyzny, tom III. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu;
  • Źródła dziejowe (tomy: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 - niezawierające indeksów).

Liczy ok. 13 000 haseł ze wskazaniem stronic i tytułów, umożliwiając szybkie odszukanie informacji w źródłach, także w ich ogólnie dostępnej wersji internetowej.
Prezentowany indeks osobowy pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk szlacheckich, których próżno szukać w licznych herbarzach, spisach szlachty polskiej lub innych pracach genealogiczno-heraldycznych.

Marek Woliński opracował też Inwentarz osobowy do tomów I-IX Volumina Legum (Warszawa 2007) oraz indeksy do Herbarza polskiego Adama Bonieckiego, do Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej, część I, Małopolska Józefa Krzepeli i wielu pomniejszych dzieł. Prace autora stanowiły materiał pomocniczy dla redaktorów Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pracuje nad Herbarzem szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie oraz nad Herbarzem szlachty ziemi wałeckiej.

Lista tytułów indeksowanych

1. Tom XII Źródeł Dziejowych – Wielkopolska część pierwsza, zawiera rejestry poborowe i podatkowe;
2. Tom XIII Źródeł Dziejowych – Wielkopolska część druga, zawiera rejestry poborowe i podatkowe;
3. Tom XIV Źródeł dziejowych – Małopolska, zawiera rejestry poborowe i podatkowe;
4. Tom XV Źródeł dziejowych – Małopolska, zawiera rejestry poborowe i podatkowe,
dodatkiem do tomu XV jest „Rejestr pogłównego woj. lubelskiego (bez ziemi łukowskiej), z 1676 r., który ma oddzielną numerację stron.
5. Tom XVI Źródeł dziejowych – Mazowsze, zawiera rejestry poborowe i podatkowe;
6. Tom XIX Źródeł dziejowych – Wołyń i Podole, zawiera rejestry poborowe i podatkowe;
7. Tom XX Źródeł dziejowych – Ukraina, zawiera rejestry poborowe i podatkowe;
8. Tom XXI Źródeł dziejowych – Ukraina, zawiera wyciągi z summariusza trybunalskiego;
9. Dzieje Lubelszczyzny tom III. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu.
10. Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego).


Wszystkie tomy Źródeł dziejowych odnajdziemy na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej:
Źródła dziejowe. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=7986

Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego jest dostępny w tej bibliotece pod adresem:
Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego).
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=3133


Do nabycia także w wersji elektronicznej jako e-book PDF.

Indeks 01. Indeks nazwisk i przydomków do „Źródeł dziejowych” i innych prac genealogicznych (wyd. papierowe)

Indeks 01. Indeks nazwisk i przydomków do „Źródeł dziejowych” i innych prac genealogicznych (wyd. papierowe)

Cena 69,90 zł