Indeks 06. Indeks nazwisk do Volumina Legum (E-book PDF)

Indeks 06. Indeks nazwisk do Volumina Legum (E-book PDF)
Autor Marek Woliński
Stron 241
Format A5
Oprawa Edycja elektroniczna - E-book PDF
Rok wydania 2012
ISBN 9788362055449
Dostępność produkt dostępny
Cena 49,90 zł

Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. Tom I-VIII. Petersburg 1859-60.

Indeks do "Volumina Legum" opracowany przez Marka Wolińskiego zawiera skorowidz osobowy do dzieła o niezwykłej doniosłości dla geneaologii polskiej.

Volumina Legum czyli Zbiór Praw to pierwszy polski zbiór wszystkich przywilejów królewskich i konstytucji sejmowych od roku 1347 po obrady sejmu grodzieńskiego 1793 r. Podtytuł głosi:
"Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a commitiis visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia"
czyli
"Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone".
Pierwsze, osiemnastowieczne wydanie opracowane przez Stanisława Konarskiego (tomy I-VI) i innych pijarów (tomy VII-VIII), zostało przedrukowane w latach 1859-60 w Petersburgu. Redaktorem wydania był Jozafat Ohryzko.
Tom IX został wydany w Krakowie 1889 nakładem Akademii Umiejętności.
Indeks do "Volumina Legum" opracowany przez Marka Wolińskiego dotyczy ośmiu tomów tego przedruku oraz wydania krakowskiego tomu IX.

Zbiór Volumina Legum został opublikowany bez indeksu nazwisk (istnieją dwa tomy inwentarza rzeczowego), co utrudniało w znacznym stopniu korzystanie z informacji w nim zawartych. Indeks Marka Wolińskiego uzupełnia ten brak.

Indeks do "Volumina Legum" zawiera 14 923 hasła, ze wskazaniem stronic, na których dane nazwisko występuje. Umożliwia to szybkie odszukanie informacji w materiale źródłowym, w całości dostępnym w Internecie.
Prezentowany indeks osobowy pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk szlacheckich.

Do informacji zawartych w Indeksie do "Volumina Legum" mogą Państwo obecnie dotrzeć na dwa sposoby:

Dostawa na adres e-mail po złożeniu zamówienia, opłaceniu otrzymanego zwrotnie rachunku i poinformowaniu o dokonanej wpłacie.
Uwaga: zakupione pliki przesyłamy zabezpieczone indywidualnym hasłem.

Indeks 06. Indeks nazwisk do Volumina Legum (E-book PDF)

Indeks 06. Indeks nazwisk do Volumina Legum (E-book PDF)

Cena 49,90 zł