Indeks 14. Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych (wyd. papierowe)

Indeks 14. Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych (wyd. papierowe)
Autor Marek Woliński
Stron 488
Format A5
Oprawa Miękka, klejona. Uszlachetnienie - folia błysk.
Rok wydania 2019
ISBN 9788362055920
Dostępność produkt dostępny
Cena 87,90 zł

Marek Woliński
Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych

Źródło

Całość dostępna na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej pod adresami:
Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=55938
Miesięcznik Heraldyczny
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=67791

Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych opracowany przez Marka Wolińskiego obejmuje nazwiska z jedenastu tomów Roczników Towarzystwa Heraldycznego (RTH) i osiemnastu tomów „roczników” Miesięczników Heraldycznych (MH). Indeks zawiera około 34 000 nazwisk i przydomków ujętych w 29 460 hasłach, w tym wiele nazwisk tzw. nieznanej szlachty, nieliczne nazwiska chłopskie i mieszczańskie. 1898 herbów występujących w indeksowanych źródłach zostało przedstawionych przeze mnie w oddzielnym tomie. Indeksy nazwisk i herbów uzupełniają się nawzajem, i aby w pełni wykorzystać informacje heraldyczno-genealogiczne z RTH i MH, należy w swych poszukiwaniach korzystać z obu indeksów równolegle. 
Praca niniejsza zawiera nazwiska wymienione zarówno w tekście, jak i w przypisach indeksowanych źródeł. Pominięte zostały nazwiska autorów i władców, chyba, że im jest poświęcony artykuł lub występują w tekście jako osoby prywatne. Pominąłem nazwiska umieszczone w spisie treści poszczególnych tomów, w spisie nazwisk zawartych w dziale zagadnień i odpowiedzi, gdyż są ujęte one w tekście obu prac. Pominąłem też nazwiska podane w wykazie członków Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, gdyż te same osoby pojawiają się w większości tomów, pominąłem też nazwiska w spisie rycin. 
Miejscowości wymienione są tylko w przypadku, jeśli mają cechę identyfikacyjną szlachty. Natomiast gdy nie wiedziałem jak daną miejscowość odczytać, cytowałem zapis według oryginału.
Indeks nazwisk obejmuje wszystkie tomy RTH i MH. W tomie I RTH prezentowany jest alfabetyczny wykaz elektorów królewskich. Mimo tego w tekście znajduje się spora liczba osób, które głosowały w zastępstwie. Dlatego też zdecydowałem się na objęcie indeksacją również tego tomu.
Trudno określić, czy Grek lub Włoch, to narodowość czy też nazwisko. Na wszelki wypadek potraktowałem te określenia jako nazwisko. De Cypro, to zapewne informacja, że dana osoba pochodzi z Cypru lub miejscowości w Europie o tej lub podobnej nazwie. 
Po vel czytelnik odnajdzie oboczności nazwisk lub nazw osobowych, jak też odmienną pisownię umieszczoną w oryginale. Oznacza to, że nie wszystkie odsyłacze vel świadczą o tym, że dane nazwisko znajduje się w ujęciu alfabetycznym w indeksie. W niektórych przypadkach chciałem jedynie uzmysłowić czytelnikom jak daleko zapis odbiega od faktycznego brzmienia nazwy osobowej. 
Problemem w indeksacji są „nazwiska” kniaziów rosyjskich w średniowieczu. Druccy byli m.in. kniaziami łukomskimi i starodubowskimi. Dlatego też kniazia Andrzeja Łukomskiego z 1386 r., ująłem pod nazwiskiem Łukomski. Występował on też pod nazwiskiem Starodubowski. Część z tych funkcji z czasem przemieniła się w nazwiska. 

Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych zawiera 29 460 haseł.

Do nabycia także w wersji elektronicznej jako e-book PDF w cenie 74,90 zł.

 

Indeks 14. Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych (wyd. papierowe)

Indeks 14. Indeks nazwisk do Roczników Towarzystwa Heraldycznego i Miesięczników Heraldycznych (wyd. papierowe)

Cena 87,90 zł