Indeks 09. Indeks nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” (Prusy Królewskie) (e–Book PDF)

Indeks 09. Indeks nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” (Prusy Królewskie) (e–Book PDF)
Autor Marek Woliński
Stron 30
Format A5
Oprawa Edycja elektroniczna - E-book PDF
Rok wydania 2016
ISBN 9788362055722
Dostępność produkt dostępny
Cena 39,90 zł

Marek Woliński
Indeks nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” (Prusy Królewskie)

Tom XXIII „Źródeł dziejowych”, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, tom XII Prusy Królewskie część I. Warszawa 1911.

W 1911 r. opublikowano tom XXIII„Źródeł dziejowych”, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, tom XII Prusy Królewskie część I. Do tomu tego załączono m.in. wykaz osobowy (indeks nazwisk). Indeks zawierał imię i nazwisko dziedziczącego, jak też innych osób występujących w rejestrze.

Indeks nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” został ponownie przygotowany do publikacji przez Marka Wolińskiego.

Oto co pisze Marek Woliński o swojej pracy:

W części indeksu pominięto imiona, wpisując jedynie nazwisko. Uzupełniłem brakujące imiona. Wiele osób występujących w rejestrze została pominięta. Uzupełniłem indeks o te braki. Dokonałem też poprawek numeracji stron. Część szlachty występuje w wykazie jedynie z przydomkami. Na podstawie przydomków i miejscowości, w których szlachta dziedziczyła, ustaliłem nazwiska pominięte zarówno w tekście zamieszczonych rejestrów, jak i w indeksie nazwisk. Dokonałem uzupełnienia o odsyłacze do oboczności nazwisk. Drobna część nazwisk nie została umieszczona w kolejności alfabetycznej, poprawiłem to. Dokonałem ponad 200 poprawek i uzupełnień.

Indeks nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” zawiera 1818 haseł, w tym 1009 niepowtarzalnych nazwisk szlacheckich.
Prezentowany rejestr osobowy pozwala na odkrycie historii wielu nazwisk szlacheckich.

Do informacji zawartych w Indeksie nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” mogą Państwo obecnie dotrzeć na dwa sposoby:

Dostawa na adres e-mail po złożeniu zamówienia, opłaceniu otrzymanego zwrotnie rachunku i poinformowaniu o dokonanej wpłacie.
Uwaga: zakupione pliki przesyłamy zabezpieczone indywidualnym hasłem.

Indeks 09. Indeks nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” (Prusy Królewskie) (e–Book PDF)

Indeks 09. Indeks nazwisk do XXIII tomu „Źródeł dziejowych” (Prusy Królewskie) (e–Book PDF)

Cena 39,90 zł