Indeks 21. Indeks nazwisk do pracy Stanisława Dziadulewicza Herbarz rodzin tatarskich w Polsce (E-book PDF)

Indeks 21. Indeks nazwisk do pracy Stanisława Dziadulewicza Herbarz rodzin tatarskich w Polsce (E-book PDF)
Autor Marek Woliński
Stron 49
Format A5
Oprawa Edycja elektroniczna - E-book PDF
Rok wydania 2021
ISBN 9788362055210
Dostępność produkt dostępny
Cena 39,90 zł

Marek Woliński

Indeks nazwisk do pracy Stanisława Dziadulewicza Herbarz rodzin tatarskich w Polsce (E-book PDF)

Źródło

Praca dostępna na stronach stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej w Poznaniu pod adresem: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/61988/edition/77805/content

Indeks zawiera 2 037 haseł.

Praca Stanisława Dziadulewicza Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, wydana w Wilnie w roku 1929, porządkuje wiedzę na temat wskazany w tytule. Stanowi uzupełnienie dotychczas wydanych herbarzy oraz prostuje nieprawdziwe wiadomości w nich zawarte.
W pracy pojawiają się liczne oboczności nazwisk, których brakuje przy opisach w hasłach głównych. Podobnie dzieje się z przydomkami, których część pojawia się w tekście, a brak ich w opisie danej rodziny. Indeksowana praca dotyczy szlachty tatarskiej zamieszkałej na Litwie i Podlasiu (do 1569 roku Podlasie było częścią Litwy). Wcielenie do Korony Podlasia oraz województw: wołyńskiego, kijowskiego i bracławskiego nastąpiło w konsekwencji zawarcia unii lubelskiej.

O dziele i indeksie

W obszernym wstępie do Marek Woliński na podstawie analizy indeksowanej pracy porusza zagadnienia związane z:

  • nieznaną szlachtą
  • szlachtą zubożałą
  • przydomkami
  • pochodzeniem nazwisk
  • obocznościami nazwisk
  • imionami tatarskimi

O autorze Herbarza

Stanisław Dziadulewicz (1872-1943) – historyk i heraldyk. Syn Bonifacego i Józefy z Nieprzeckich, z rodziny tatarskiej herbu Sokola. Ukończył prawo na Uniwersytcie Warszawskim. Pracował jako nauczyciel historii w warszawskich szkołach dla dziewcząt i w gimnazjach. Od 1897 r. kierował działem heraldycznym Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej. Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego od początku jego istnienia. W latach 1929-31 wiceprezes oddziału warszawskiego, a od 1932 r. członek honorowy. Autor licznych prac genealogiczno-heraldycznych drukowanych w Miesięcznikach i Rocznikach Heraldycznych. Od 1928 r. na emeryturze, osiadł w podwarszawskiej posiadłości w Józefowie, aktywnie działał naukowo. Ogłaszał swoje prace w Miesięczniku Heraldycznym i w Rocznikach Tatarskich. Zmarł w 1943 r. Pochowany na Powązkach w grobie rodzinnym. Jego niepublikowany dorobek uległ zniszczeniu.

Dostawa pliku PDF na adres e-mail po złożeniu i opłaceniu zamówienia.
Uwaga: zakupione pliki przesyłamy zabezpieczone indywidualnym hasłem.

Indeks 21. Indeks nazwisk do pracy Stanisława Dziadulewicza Herbarz rodzin tatarskich w Polsce (E-book PDF)

Indeks 21. Indeks nazwisk do pracy Stanisława Dziadulewicza Herbarz rodzin tatarskich w Polsce (E-book PDF)

Cena 39,90 zł