Indeks 20. Indeks nazwisk do pracy Adama Bonieckiego Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i VI wieku (E-book PDF)

Indeks 20. Indeks nazwisk do pracy Adama Bonieckiego Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i VI wieku (E-book PDF)
Autor Marek Woliński
Stron 140
Format A5
Oprawa Edycja elektroniczna - E-book PDF
Rok wydania 2021
Dostępność produkt dostępny
Cena 49,90 zł

Marek Woliński

Indeks nazwisk do pracy Adama Bonieckiego Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i VI wieku (E-book PDF)

Źródło

Praca dostępna na stronach stronach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie pod adresem: https://crispa.uw.edu.pl/object/files/198/display/PDF

Indeks zawiera 4 105 haseł .

Objęty indeksacją Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku Adama Bonieckiego jest pracą przełomową w dziejach heraldyki polskiej. Autor, w odróżnieniu od swych poprzedników, oparł się wyłącznie na materiale źródłowym. Podstawą był sumariusz najstarszych ksiąg Metryki Litewskiej do połowy XVI wieku. Korzystał także z innych materiałów litewskich obejmujących okres do XVI wieku. Publikacje genealogów ogłoszone drukiem traktował jako materiał pomocniczo-uzupełniający, nie używał też dotychczas wydanych Herbarzy. Praca niniejsza umożliwia w pełni wykorzystanie bogactwa materiału genealogicznego zawartego w dziele. Indeks pozwala ustalić oboczności nazwisk niewymienionych w hasłach głównych oraz odnaleźć nazwiska wymienione w tekście, których brak w hasłach głównych oraz przydomki poszczególnych rodzin. Wykazuje także ponad pięćdziesięciu przedstawicieli tzw. nieznanej szlachty. Indeksowana praca dotyczy szlachty litewskiej i podlaskiej, gdyż do 1569 roku Podlasie było częścią Litwy. Wcielenie do Korony Podlasia oraz województw: wołyńskiego, kijowskiego i bracławskiego nastąpiło w konsekwencji zawarcia unii lubelskiej .

O dziele i indeksie

Poczet rodów w wydaniu z 1887 r. (Warszawa, druk J. Bergera) podzielony jest na dwie części. Część pierwsza, od strony 1 do 425, obejmuje rodziny litewskie i podlaskie, a część druga, od strony I do XLIX, obejmuje spis dygnitarzy i urzędników, duchownych i świeckich, wymienionych w przedmiotowej pracy. W części pierwszej zastosowano w paginacji cyfry arabskie, a drugiej – rzymskie.
W części drugiej niektóre nazwiska urzędników wymienione w części pierwszej są zapisane odmiennie, na przykład Ciechanowiecki jako Ciechanowiecki Jechonowski Janowicz; Czupurny jako Czupurna; Dowojna jako Dowojno; Feduszko jako Fędiuszko; Giedygołd jako Gedygold; Gedgołdowicz jako Gedygołdowicz; Hoscki jako Hośćki; Mondigirdowicz jako Mondigerdowicz; Sestreniec jako Sestrenec; Sweticki jako Swieticki; Talwojszewicz jako Taluwojszewicz.
Nazwiska: Bujanowicz, Dowojno, Jechonowski, Kołoczkowicz, Patejewicz, Pleszczejew, Stojan wymienione w części drugiej, pominięte zostały w części pierwszej. Hasło główne brzmi np. z Brzozowa, a w tekście przedstawiciel tej rodziny zapisany został jako Brzozowski.
Autor wymienia Koszyrskiego Sanguszko Andrejewicza, tymczasem jest to Sanguszko Andrejewicz (czyli syn Andrzeja) o przydomku Koszyrski.
Tablice z drzewami genealogicznymi przedstawione są zazwyczaj na oddzielnych stronach pozbawionych numeracji. Po stronie 11 przedstawiony jest na stronie bez numeru rodowód Chodkiewiczów, który został oznaczony jako 11a. Tak samo postąpiono na innych tego typu stronach: 11a, 24a, 30a, 30b, 66a, 74a, 82a, 98a, 176a, 218a, 238a, 238b, 280a, 280b, 300a, 300b, 308a, 308b, 324a, 324b, 342a, 342b, 358a, 358b, 376a, 376b, 408a, 408b.

O autorze Pocztu

Jeden z pierwszych członków Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Adam Fredro Boniecki, syn Ferdynanda i Leontyny ze Stadnickich, urodził się w 1843 w Żydowie w rodzinnie szlacheckiej. Po studiach w Rosji i Francji działał jako prawnik w Warszawie. Odziedziczył majątek Świdno pod Warszawą i zajął się heraldyką. Od 1899 r. wydawał wielotomowy Herbarz polski (z Arturem Reiskim); Wydał 13 tomów, od A- do nazwiska Makomaski. Zmarł w 1909 r. w Warszawie. Po śmierci Bonieckiego prace nad Herbarzem kontynuowali Artur Reiski i Włodzimierz Dworzaczek. Druk Herbarza przerwała I wojna światowa. Wydano 16 tomów. (W 1901 roku ukazały się Uzupełnienia i sprostowania do części I, liczące 256 stron, które można potraktować jako tom 17). Podczas II wojny, bezcenny, przygotowany do druku materiał spłonął w 1944 r. w Bibliotece Krasińskich w Warszawie.

Dostawa pliku PDF na adres e-mail po złożeniu i opłaceniu zamówienia.
Uwaga: zakupione pliki przesyłamy zabezpieczone indywidualnym hasłem.

Indeks 20. Indeks nazwisk do pracy Adama Bonieckiego Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i VI wieku (E-book PDF)

Indeks 20. Indeks nazwisk do pracy Adama Bonieckiego Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i VI wieku (E-book PDF)

Cena 49,90 zł