Indeks 19. Indeks nazwisk do pracy Stanisława Kozierowskiego Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego (E-book PDF)

Indeks 19. Indeks nazwisk do pracy Stanisława Kozierowskiego  Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego (E-book PDF)
Autor Marek Woliński
Stron 140
Format A5
Oprawa Edycja elektroniczna - E-book PDF
Rok wydania 2021
Dostępność produkt dostępny
Cena 49,90 zł

Marek Woliński

Indeks nazwisk do pracy Stanisława Kozierowskiego 
Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego (E-book PDF)

Źródło

Praca dostępna na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, np. za pomocą serwisu www.szlachtaRP.pl pod adresem: https://szlachtarp.pl/zrodla.html
w zakładce Źródła (na dole każdej naszej strony).

Studya dostarczają wiele nowego materiału genealogicznego oraz heraldycznego, m.in. kilkadziesiąt nazwisk nieznanej szlachty, w części z podanymi herbami. We wstępie zamieszono krótkie wzmianki o herbach opisanych w poszczególnych tomikach. Przytoczonu wybrane przykłady nieznanej szlachty oraz kilka ciekawostek genealogiczno-heraldycznych ujętych w indeksowanej pracy. Podano też pojedyncze przykłady kształtowania się nazwiska szlacheckiego, w tym fonetycznych odmienności od nazw dóbr dziedzicznych, od których powstały.
Studya opisują następujące rody heraldyczne:
1). Bylinów; 2). Drogosławiczów; 3). Wczeliczów; 4). Nowinów; 5). Przosnów; 6). Szaszorów-Opalów-Orlów; 7). Jeleni-Niałków-Brochwiczów; 8). Samsonów-Watów; 9). Doliwów; 10). Leszczyców; 11). Porajów Różyców; 12). Korabitów.

HERBY

Kilkunastostronicowy, erudycyjny wstęp do Indeksu zawiera szczegółowe informacje na temat następujących herbów:

Bylina, Drogosławicz, Wczele, Nowina, Przosna, Szaszor-Opala-Orla, Jeleń-Niałko -Brochwicz, Samson-Wata, Doliwa, Leszczyc, Poraj Różyc, Korab

Znajdziemy tu opisy herbów, liczne polemiki z innymi geneologami jak również interesujące wnioski z badań na temat opisanych przez Kozierowskiego rodów heraldycznych, przyczynki do opisu procesu kształtowania się nazwisk szlacheckich oraz wybrane przykłady przedstawicieli tzw. szlachty nieznanej.


Indeks nazwisk do pracy Stanisława Kozierowskiego Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego zawiera 6 352 hasła.

Dostawa pliku PDF na adres e-mail po złożeniu i opłaceniu zamówienia.
Uwaga: zakupione pliki przesyłamy zabezpieczone indywidualnym hasłem.

Indeks 19. Indeks nazwisk do pracy Stanisława Kozierowskiego  Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego (E-book PDF)

Indeks 19. Indeks nazwisk do pracy Stanisława Kozierowskiego Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego (E-book PDF)

Cena 49,90 zł