Indeks 18. Indeks nazwisk do pracy Antoniego Bilińskiego Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów (E-book PDF)

Indeks 18. Indeks nazwisk do pracy Antoniego Bilińskiego  Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów (E-book PDF)
Autor Marek Woliński
Stron 90
Format A5
Oprawa Edycja elektroniczna - E-book PDF
Rok wydania 2020
Dostępność produkt dostępny
Cena 49,90 zł

Marek Woliński

Indeks nazwisk do pracy Antoniego Bilińskiego 
Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów
 (E-book PDF)

Źródło

Praca dostępna na stronach serwisu www.szlachtaRP.pl pod adresem: https://szlachtarp.pl/zrodla.html
w zakładce Źródła (na dole każdej naszej strony), jako Faksymile 2.

Indeks nazwisk do pracy Antoniego Bilińskiego Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów, (Warszawa 1932), napisany przez Marka Wolińskiego obejmuje nazwiska wymienione zarówno w tekście, jak i we wstępie oraz w przypisach indeksowanego źródła. W Spisie alfabetycznym nazwisk Bilińskiego brak jest licznych oboczności nazwisk z haseł głównych, przydomków, które nie są ujęte alfabetycznie, nazw dóbr, z których pochodziła dana rodzina lub jej odnogi oraz innych nazwisk pojawiających się w tekście, a dotyczących rodzin niewymienionych w hasłach głównych.

Wartości zawartych w tym dziele informacji genealogiczno-heraldycznych nie sposób przecenić. Obejmuje dane z okresu od XIV do XVI wieku, w postaci wypisów m.in. z akt grodzkich, sądowych i ziemskich: bobrownickich, płockich, brzesko-kujawskich, drohickich, łęczyckich i warszawskich. Część tych akt pozostaje w złym stanie, a co za tym idzie dostęp do nich w celach badawczych jest utrudniony.Indeks nazwisk do pracy Antoniego Bilińskiego Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów zawiera 3 484 haseł.

Dostawa pliku PDF na adres e-mail po złożeniu i opłaceniu zamówienia.
Uwaga: zakupione pliki przesyłamy zabezpieczone indywidualnym hasłem.

Indeks 18. Indeks nazwisk do pracy Antoniego Bilińskiego  Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów (E-book PDF)

Indeks 18. Indeks nazwisk do pracy Antoniego Bilińskiego Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów (E-book PDF)

Cena 49,90 zł