Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich

Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich
Autor Jan Siwik
Stron 800
Format 205 x 290 mm
Oprawa twarda, kolor granatowy
Rok wydania 2010
ISBN 9788362055005
Dostępność nakład wyczerpany
Cena 0,00 zł

Wydawnictwo KASTOR opublikowało pracę Jana Siwika zatytułowaną "Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich" - rezultat kilkudziesięcioletnich, żmudnych prac badawczo-kompilacyjnych autora. Jest to jedyne w swoim rodzaju, prawdopodobnie najobszerniejsze dzieło o charakterze encyklopedycznym dotyczące genealogii polskich rodów szlacheckich, imponujące swoją objętością i szczegółowością. Praca została napisana językiem współczesnej polszczyzny, pozbawionym zarówno archaizmów jak i nadmiaru wyrażeń fachowych, przez co jest w pełni dostępna dla niespecjalistów. Informacje zawarte w "Encyklopedii" pochodzą z materiałów z kilkudziesięciu zbiorów i kolekcji zgromadzonych w archiwach polskich i zagranicznych oraz ze źródeł wydanych drukiem. Wykorzystana bibliografia to ponad 200 pozycji. Praca Jana Siwika liczy 59 034 hasła i obejmuje dane o tyluż rodach szlacheckich. Zawiera 42 089 nazwisk o niepowtarzalnej pisowni (pozostałe hasła dotyczą rodów o jednakowym brzmieniu nazwisk, niekoniecznie ze sobą spokrewnionych). Jej objętość to ok. 163 arkuszy wydawniczych czyli ponad 6 500 000 znaków. Książka liczy 800 stron formatu A4 w sztywnej oprawie.

Co zawiera Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich

Czytelnik "Encyklopedii nazwisk i przydomków szlacheckich" znajdzie w niej następujące informacje (pełne lub częściowe):

 • nazwisko rodowe;
 • oboczne formy nazwiska rodowego, ewentualnie używane kolejne przydomki;
 • nazwę herbu (o ile jest znana) i jego odmiany;
 • umiejscowienie w czasie początków rodziny, datę nobilitacji, datę potwierdzenia szlachectwa;
 • umiejscowienie rodziny pod względem geograficznym poprzez wskazanie ziem, powiatów, województw i miast, skąd pochodzili i w których osiedlali się członkowie rodziny, nazw siedzib rodowych i włości (pomocne tu będą dodatkowo zamieszczone spisy powiatów i województw Rzeczypospolitej przedrozbiorowej);
 • pochodzenie (źródłosłów) nazwiska rodowego, dane dotyczące pokrewieństwa z innymi rodami szlacheckimi;
 • dane dotyczące poszczególnych wybitnych członków rodziny, takie jak imiona, tytuły i stopnie wojskowe, piastowane stanowiska, zasługi cywilne i wojenne, wykonywane zawody, przyznane ordery i inne wysokie odznaczenia państwowe wraz z datowaniem poszczególnych wydarzeń;
 • szczegółową bibliografię podającą źródła, z których powyższe informacje pochodzą i gdzie można znaleźć dalsze dane; bibliografia liczy 200 pozycji: 35 z nich odsyła do kolekcji archiwalnych ze wskazaniem nazwy archiwum i miejsca jego usytuowania, pozostałe zawierają następujące dane bibliograficzne (o ile były możliwe do uzyskania):
  • autor (ew. autorzy, wydawca) - nazwisko, imiona;
  • tytuł (pisany kursywą);
  • miejsce wydania;
  • rok wydania;
  • adres internetowy, pod którym dane źródło jest dostępne.
  Do nabycia także w wersji elektronicznej jako e-book PDF w cenie 119,90 zł.
Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich

Encyklopedia Nazwisk i Przydomków Szlacheckich

Cena 0,00 zł